Säffle SportfiskeFörening

 

 

Fiskeregler inom Säffle sportfiskeförenings arrendevatten

TILLÄGG TILL SAMTLIGA FISKEKORT:

Kortinnehavaren kan stängas av på 5 år om personen bryter mot föreningens regler och stadgar eller anses ha skadat föreningens intressen eller rykte...!!! 

 

INOM ZON2 OCH ZON3 GÄLLER ATT BARN UNDER 15 ÅR FISKAR GRATIS UTAN FISKEKORT ÄVEN OM DET STÅR ANNAT PÅ KORTET. 

Då det under 2017 kommer att ske stora förändringar angående fisket i Byälven så kommer alla nya regler läggas ut här. Dessa regler gäller allt typ av fiske oavsett art i föreningens vatten.

 

Gös förbudet kommer att sträcka sig ifrån den 25 april t.o.m första Lördagen i juli som i år är den 1 juli. Under den tiden råder även totalt fiskeförbud inom zonerna 1 och 2.

 

Fisket kommer att delas in i 3 olika zoner med olika förutsättningar i varje zon. Finns även en zon 4.

Slomningen är fortfarande fri men får endast fångas med slomhåv. Endast slom får håvas all annan fisk skall återsättas direkt.

Förbjudet att fånga Ål och Asp innom hela föreningens vatten

Från 1/1 t.o.m 24/4 och från den 14/8 t.o.m 31/12 gäller Zon 2 fiskekort i både zon 1 och zon 2

 

Sträckan mellan förbudszonen och gångbron ( zon 1)

 

 • Fredningstid 25 april till första lördagen i juli klockan 12:00 då är det premiär.

 • Max antal fiskare, 20 stycken per dygn.

 • Fiske får endast bedrivas på de utmärkta fiskeplatserna 1-20

 • Max ett handredskap per fiskare (spinnfiske eller mete)

 • Fiskekort köps till en specifik fiskeplats pris 200 kr /dag. Fiskekortet ska sitta synligt på fiskaren. Fiskaren bokar sig till dag, tid och plats via våra fiske värdar eller nere vid stugan vid strömmen. 

 • Minimimått 45 cm, maximått 65 cm, allt under 45 cm och över 65 cm ska återutsättas.

 • Max två fiskar per fiskare och dygn får tas upp.

 • All fångad fisk som ej är återutsatt ska finnas synlig vid fiskaren.

 • All fångad fisk som ej är återutsatt ska rapporteras in till Säffle sportfiskeklubb  

 • Förbjudet att bedriva fiske med nät, undantag fiske med löjnät.

 • Fiske med och från båt är förbjudet.

 • Fiskeförbud 00:00-12:00

 

 

Sträckan från gångbron och nedströms (zon 2)

 

Styrelsen har tagit ett beslut i samråd med Länsstyrelsen att begränsa fisket i zon 2. Sträckan från slussen till isättningsrampen vid flå på gästhamns sidan råder det nu mera totalt fiskeförbud. 

 

 

 

 • Fredningstid 25 april till första lördagen i juli klockan 12:00 då är det premiär.

 • Ingen begränsning på antalet fiskare.

 • Max ett handredskap per fiskare

 • Fiskekort köps via våra fiskevärdar eller våra återförsäljare.

 • Barn under 15 år fiskar gratis

 • Fiskekort kostnad 100 kr/dygn

 • Fiskeförbud kl 00:00- 12:00

 • Max antal upptagna fiskar 2 stycken vuxen och barn som fiskar i sällskap får gemensamt ta upp max 2 stycken fiskar.

 • Minimimått 45 cm, maximått 65 cm, allt under 45 cm och över 65 cm ska återutsättas.

 • Allt nätfiske är förbjudet undantag löjnät.

 • Allt fiske är förbjudet från gästhamnsbryggan.

 • Fiske med och från båt är förbjudet.

 

Sträckorna isättningsrampen vid Flå – Låka + Strömbron – Rolfserudsholmens norra spets ( zon 3)

 • Gösfiskeförbud samt förbud att köra drag råder mellan 25/4-1/7 i Byälven.

 • Max 2 gösar får fångas per dygn. Ål och asp har fångstförbud hela året

 • Två spö per fiskare eller max tre per båt.

 • Minimimått 45 cm, maximått 65 cm, allt under 45 cm och över 65 cm ska återutsättas.

 • Fiskekort 100:- dagkort 300:- årskort.

 • Ryckfiske är förbjudet.

 

Sträckan från Låka fyr till mitten av Getebolsviken längst hela västra sidan inom Säffle kommuns vatten ( zon 4 ).

Inget fiskekort utan där gäller Vänerns fiskeregler men det råder totalt nätfiske förbud (undantaget löjnät)

 

Vid begäran av tillsynen så skall innehåll i väskor och i bilar uppvisas enl.Fiskelag 1993:787 § 34.

 

T.om det år man fyllt 15 år krävs ej fiskekort i zon 2-3

Giltig id handling ska uppvisas vid begäran.

Fiskekort till zon 3 säljs även på Gulf , Duse , Sibylla i Säffle, Turistbyrån och via iFiske.se 

 

Uppdaterat 2017-08-14

 

 

 

Fishing Rules

 

Zon 1

The section between the “No Fishing Zone” and the footbridge

Zone 1 permit: 1st Saturday in July – Monday of Week 33. Zone 2 permit: all other times.

 • Fishing is forbidden between 25th April & 12.00 hrs on the 1st Saturday in July.

 • The max. number of people allowed to fish per day is 20.

 • Fishing is only allowed from the designated places. These are numbered 1-20.

 • Each person is allowed to have a max. of 1 fishing pole (spinning or angling)

 • A fishing permit costs 200 SEK/day and is for a given numbered fishing place.

 • The permit shall be carried openly on the person who is fishing.

 • The day, time and place for fishing is booked via our Fishing Hosts.

 • Max. 2 fish / person / day are allowed.

 • Fish size: min. 45 cm and max. 65 cm. All other fish must be returned to the water.

 • All fish that are caught shall be kept visible at the fishing place.

 • All fish that are caught but not returned to the water shall be reported to the Säffle Sportfishing Association.  

 • Fishing with nets (except for bleak nets) and vertical fishing are forbidden.

 • Fishing from boats is forbidden.

 • Fishing is forbidden between 00:00-12:00 hrs.

 

Zon 2

The section from the footbridge and downstream (Zone 2)

 • Fishing is forbidden between 25th April and 12.00 hrs on the 1st Saturday in July.

 • The number of people who may fish here is not limited.

 • Each person is allowed to have a max. of 1 fishing pole

 • A fishing permit costs 100 SEK / day and can be bought at the Tourist Office, the Sibylla Kiosk, the camp site at Duse Udde and the Gulf petrol station.

 • The permit shall be carried openly on the person who is fishing.

 • Children under the age of 15 may fish free of charge.

 • Fishing is forbidden between 00:00-12:00 hrs.

 • Max. 2 fish / person / day are allowed. Adults and children fishing together may only keep max. 2 fish.

 • Fish size: min. 45 cm and max. 65 cm. All other fish must be returned to the water.

 • Fishing with nets is forbidden (except for bleak nets).

 • Fishing from boats is forbidden.

All fishing from the Guest Harbour jetties is forbidden.

 

Zon 3

The sections between (i) the launching ramp at Flå and Låka and (ii) the Strömbron bridge and the northern end of Rolfserud island (Zone 3)

 • Fishing for pikeperch/zander and drag baiting are forbidden 25th April - 1st July in the Byälven river.

 • Max. 2 pikeperch/zander per day are allowed.

 • It is forbidden to fish for eel and asp.

 • Max. 2 fishing poles per person or max. 3 per boat.

 • Fish size: min. 45 cm and max. 65 cm. All other fish must be returned to the water.

 • A fishing permit is required. Day permit: 100 SEK. Year permit: 300 SEK

 • Jerk bait fishing is forbidden.

 

The contents of bags and cars shall be shown when requested by the Fishing Hosts, according to Fishing Law 1993:787 § 34.

Children aged 15 and under do not need a fishing permit in Zones 2-3.

A valid ID document shall be shown on request.

 

 

 

Zon 1

 

ينطبق ما يلي على المياه المؤجرة من قبل جمعية سيفليه سبورت فيشينغ للصيد :

 

(المنطقة 1 ) القسم بين منطقة منع الصيد وجسر المشاة :

 

 • تصريح المنطقة 1  السبت 1 يوليو تموز_ الاثنين من الاسبوع 33

 • تصريح المنطقة 2  جميع الاوقات الاخرى

 • يحظر الصيد بين 25 ابريل نيسان الى يوم السبت 1 يوليو تموز الساعة 12.00

 • الحد الاقصى لعدد الاشخاص المسموح لهم بالصيد يوميا هو 20 شخصا

 • يسمح بالصيد فقط من الاماكن المخصصة المرقمة من 1 _ 20

 • يسمح لكل شخص ان يكون لديه كحد اقصى من : سنارة صيد واحدة او شبكة صغير

 • تكلف رخصة الصيد 200 كرون في اليوم وهي مخصصة لمكان صيد معين

 • يجب ان بتم حمل التصريح علنا مع الشخص الدي يصيد

 • يتم حجز اليوم والوقت والمكان لصيد الاسماك من خلال مضيفي الصيد لدينا

 • الحد الاقصى لاصطحاب السمك هو 2 سمكة باليوم

 • حجم السمك : الحد الادنى 45 سم والحد الاقصى 65 سم وجميع الاسماك الاخرى يجب ان تعاد الى الماء

 • يجب ابقاء جميع الاسماك التي يتم صيدها مرئية في مكان الصيد

 • يتم الابلاغ عن جميع الاسماك التي يتم صيدها ولا تعاد الى المياه الى جمعية سيفليه سبورت فيشنغ للصيد

 • صيد الاسماك بالشباك (باستثناء الصغيرة ) والصيد الافقي ممنوع

 • الصيد ممنوع من القوارب

 • صيد الاسماك ممنوع من الساعة 00.00 حتى 12:00

 

 

Zon 2

 

(المنطقة 2 ) القسم من جسر المشاة الى المصب:

 • يحظر الصيد بين 25 ابريل نيسان و 1 يوليو تموز الساعة 12:00

 • عدد الاشخاص المسموح لهم بالصيد هنا ليس محدوداً

 • يسمح لكل شخص ان يكون لديه كحد اقصى واحدة فقط من ادوات الصيد

 • تكلف رخصة الصيد 100 كرون في اليوم ويمكن شراؤها من المكتب السياحي او كشك سيبيلا او موقع التخييم دوسه اوده او محطة بنزين الخليج

 • يجب حمل تصريح الصيد علنا مع الشخص الدي يصيد

 • الاطفال الدين تقل اعمارهم عن 15 سنة يمكنهم الصيد مجانا

 • صيد الاسماك ممنوع من الساعة 00:00 حتى الساعة 12:00

 • الحد الاقصى لاصطحاب السمك هو 2 سمكة باليوم للبالغين والاطفال معا

 • حجم السمك : الحد الادنى 45 سم والحد الاقصى 65 سم وجميع الاسماك الاخرى يجب ان تعاد الى الماء

 • يحظر الصيد بالشباك (باستثناء الصغيرة )

 • الصيد ممنوع من القوارب

 • يحظر صيد الاسماك من مرفأ غوست هاربور

 • يتم عرض محتويات الحقائب والسيارات عند طلبها من قبل مضيفي الصيد وفقا لقانون الصيد 1993:787:34

 • لا يحتاج الاطفال الدين يبلغون من العمر 15 عاما او اقل الى تصريح صيد في المناطق 2 و 3

 • يتم عرض وثيقة الهوية الصالحة عند الطلب

Zon 3

(المنطقة 3 ) القسم بين منحدرالاطلاق في فلو ولوكا وجسر سترومبرون والنهاية الشمالية لجزيرة رولفسيرود :

 • سحب الطعوم بالسطل او الدلو وصيد سمك اليوس ممنوع من 25 ابريل نيسان حتى 1 يوليو تموز في نهر بايلفن

 • يحظر صيد ثعبان البحر والطعم

 • الحد الاقصى سنارتين للشخص الواحد و3 لكل قارب

 • حجم السمك : الحد الادنى 45 سم والحد الاقصى 65 سم وجميع الاسماك الاخرى يجب ان تعاد الى الماء

 • تصاريح الصيد : 100 كرون باليوم , 300 كرون بالسنة

 • ممنوع سحب الطعوم بالسطل او الجردل او الدلو

 • يتم عرض محتويات الحقائب والسيارات عند طلبها من قبل مضيفي الصيد وفقا لقانون الصيد 1993:787:34

 • لا يحتاج الاطفال الدين يبلغون من العمر 15 عاما او اقل الى تصريح صيد في المناطق 2 و 3

 • تباع تصاريح الصيد في المكتب السياحي او كشك سيبيلا او موقع التخييم دوسه اوده او محطة بنزين الخليج


لمزيد من المعلومات زيارة 

 

 

 

 

Zon 1

 

Angeln in Säffle Angelverband Mietvertrag Wasser

Der Abstand zwischen der gesperrten Zeitzone und der Brücke (Zone 1) Der erste Samstag im Juli und Montag Woche 33. Andere Zeiten ist es notwendig mit Zone 2 Karte.

• Geschlossene Saison und Fangverbote 25. April bis zum ersten Samstag im Juli um 12:00 Uhr, wenn es uraufgeführt ist.

• Max Fischer, 20 Stück pro Tag.

• Angeln können nur auf den ausgezeichneten Angelplätzen 1-20 durchgeführt werden • Max ein Handwerkzeug pro Fischer (Spinnfischen oder Angeln)

• Die Fanglizenzen werden für einen bestimmten Angelplatz Preis erworben, 200 SEK / Tag.

Der Angelschein muss deutlich sichtbar auf dem Fischer angezeigt. Der Fischer Bücher in den Tag, Uhrzeit und Ort über ein Anmeldeformular im Internet oder über unseren Fisch Gastgeber.

• Mindestgröße 45 cm, die maximalen Abmessungen von 65 cm, die alle unter 45 cm und über 65 cm müssen freigelassen werden.

• Es können maximal zwei Fische pro Angler pro Tag aufgenommen werden kann. • Alle Fische, die nicht ausgesetzt werden sollten, bei dem Fischer zu sehen sein.

• Alle Fische, die nicht ausgesetzt wird, wird der Säffle Fischereiverein gemeldet werden • Unzulässige mit Netzen gefischt, außer mit löjnät, Vertikalangeln fischen.

• Angeln mit und von den Booten ist untersagt.

• Angeln ist verboten 00:00-12:00

 

Auf Antrag der Aufsicht so Inhalte in Säcken und in Autos ist nach erforderlich. Fische Regulierung Gesetz 1993: 787 § 34.

 

Kinder unter 15 Jahren und jünger Angelschein ist nicht in Zone 2-3 erforderlich.

Ein gültiger Ausweis muss auf Verlangen vorzulegen.


Angelkarten für Zone 2 und 3 sind auch auf Sibylla, Gulf und Duse verkauft. Für weitere

 

Zon 2

Der Abschnitt aus dem Gehweg und stromabwärts (Zone 2)

• Geschlossene Saison und Fangverbote 25. April bis zum ersten Samstag im Juli um 12:00 Uhr, wenn es uraufgeführt ist.

• Keine Begrenzung für die Anzahl der Fischer.

• Max ein Handwerkzeug pro Fischer

• Angeln (sichtbar getragen) erworben durch fiskekort.se, Sibylla, Gulf und Duse

• Kinder unter 15 Jahren frei Fisch

• Angelkarten kosten 100 SEK / Tag

• Angeln ist verboten 00:00-12:00

• Max beschäftigt Fisch 2 Stück. Erwachsene und Kinder in der Gesellschaft Das Angeln wird gemeinsam maximal 2 Stück Fisch auf.

• Mindestgröße 45 cm, die maximalen Abmessungen von 65 cm, die alle unter 45 cm und über 65 cm müssen freigelassen werden.

• Alle Phishing ist verboten, außer löjnät. • Angeln mit und von den Booten ist untersagt.

Jegliche Fischfang ist von der Marina Dock verboten.


Auf Antrag der Aufsicht so Inhalte in Säcken und in Autos ist nach erforderlich. Fische Regulierung Gesetz 1993: 787 § 34.


Kinder unter 15 Jahren und jünger Angelschein ist nicht in Zone 2-3 erforderlich.

Ein gültiger Ausweis muss auf Verlangen vorzulegen.


Angelkarten für Zone 2 und 3 sind auch auf Sibylla, Gulf und Duse verkauft. Für weitere
 

Zon 3

Die Ausdehnungen Rampe an Flå – Låka und Strömbron Brücke - Rolfserudsholmens / Rolfserud Insel / Nordspitze (Zone 3)

• Verbot der Fischerei auf Zander und das Verbot zum Antrieb der Schlepp zwischen 25/4 -1/7 des Byälven ist.

• Maximal 2 Zandern pro Tag gefangen werden. Erle und Espe haben Verbot fangen das ganze Jahr

• Zwei Stange pro Fischer oder maximal drei pro Boot.

• Mindestgröße 45 cm, die maximalen Abmessungen von 65 cm, die alle unter 45 cm und über 65 cm müssen freigelassen werden.

• Angelkarten 100 SEK pro Tag, 300 SEK pro Jahr.

• Snatch Angeln ist verboten.


Auf Antrag der Aufsicht so Inhalte in Säcken und in Autos ist nach erforderlich. Fische Regulierung Gesetz 1993: 787 § 34.


Kinder unter 15 Jahren und jünger Angelschein ist nicht in Zone 2-3 erforderlich.

Ein gültiger Ausweis muss auf Verlangen vorzulegen.


Angelkarten für Zone 2 und 3 sind auch auf Sibylla, Gulf und Duse verkauft. Für weitere

 

 

 

Updated 2017-05-23